Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

İlioingual Nevralji

İlioingual Nevralji

Klinik Sendrom
İlioinguinal nevralji, klinik hayatta en çok karşılaşılan alt abdomen ve pelvik ağrı sebebidir. İlioinguinal nevralji, ilioinguinal sinirin sıkışmasıyla oluşur ve sıkışmanın da en sık nedenleri sinirin künt travması, inguinal herniofaji ve travmatik pelvik cerrahidir. Bazen de spontan olarak da görülebilir. İlioinguinal nevralji parestezi, yanıcı tarzda ve bazen alt karın bölgesinde uyuşma skrotum/ labia ve iç uyluk bölgesine doğru yayılan; diz altına inmeyen bir ağrıdır. İlioinguinal nevralji ağrısı, lomber omurganın ekstansiyonu ile sinirin gerilmesine bağlı olarak daha da kötüleşebilir; bu nedenle hastalar öne doğru eğik dururlar (Acemi kayakçı pozisyonu). Tedavisiz kalırsa ilerleyen motor kayıp, ön karın kaslarının bulging yapmasına sebep olabilir. Bu bulging inguinal herni ile karışabilir. Fizik Muayenede iç uylukta, skrotumda ve labiada duyusal kayıp görülebilir. Ön karın duvarında zayıflama görülebilir. Tinel işareti, ilioinguinal sinirin transvers abdominal kasını deldiği yerde ortaya çıkar.

Tedavi
İlioinguinal nevraljinin tedavisi analjezikler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve COX-2 inhibitörleri ile sağlanabilir. Tekrarlayan aktiviteler ağrıyı şiddetlendirebilir. Farmakolojik tedavi genellikle pek etkili değildir; bununla birlikte lokal anestezik ve steroid kullanılarak yapılan ilioinguinal sinir bloğu gereklidir. İlioinguinal sinir bloğu supin pozisyonda uygulanır. Hastanın dizinin altına yastık yerleştirilir; çünkü ekstansiyondaki diz hastanın ağrısını arttırabilir. Palpasyonlar anterior superior iliak tanımlanır ve 6 cm mediali ve 6 cm inferiora antiseptik solüsyon dökülür. 4-5 cm’ lik 25 gauge iğne simfizis pubise oblik açıyla yönlendirilir. 5-7 ml 40 mg metilprednisol içeren %1lik lidokain eksternal kasın fasyasına enjekte edilir. İğneyi çok derine yöneltmek peritoneal kaviteye girme ve abdominal viserayı perfore etme riski taşır. Enjeksiyon sonrası ekimoz ve hematom oluşumunu azaltmak için enjeksiyon yapılan yere baskı uygulanmalıdır. Anatomik işaretler belirgin değilse floroskopi ve USG eşliğinde yapılabilir. İlioninguinal bloğa cevabı olmayan hastalarda T12-L1 seviyesinden epidural steroid enjeksiyonu düşünülebilir.