Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Adheziv Kapsülit

Adheziv Kapsülit

Klinik Sendrom
Omuz eklemi; eklem kıkırdağı, bağlar, tendonlar ve yumuşak dokularda hasara veya enflamasyona neden olan çeşitli koşulların gelişimine duyarlıdır. Bu koşulların çoğu ağrıya ve işlevsel engele neden olabilse de uygun şekilde müdahale edildiğinde olumlu bir sonuç beklenir. Bununla birlikte, bazı hastalarda artan ağrı ve enflamasyon, omuzun yumuşak doku ve bağ dokularında ödem ve sertliğin gelişmesine yol açar ve eklemin hareket aralığını ciddi şekilde kısıtlayan fibröz adezyonların oluşmasına neden olur. Bu durum tedavi edilmezse, ciddi ağrı ve sakatlıkla sonuçlanabilir. Adeziv kapsülite sekonder omuz ağrısı ile başvuran hastaların çoğu, omuz ve üst kol çevresinde lokalize olan ağrıdan şikayetçidir. Aktivite ağrıyı daha da kötüleştirir, istirahat ve ısı biraz rahatlama sağlar. Ağrı süreklidir ve acıyla karakterizedir; uykudan uyandırabilir. Bazı hastalar eklem kullanımıyla bir sıkışma veya patlama hissinden şikâyet ederler ve fizik muayenede krepitasyon mevcut olabilir. Ağrının yanı sıra, adeziv kapsüliti olan hastalar, omuz hareket açıklığının azalması nedeniyle, kişinin saçını taramak, sutyen takmak veya başının üstüne uzanmak gibi basit günlük görevleri zor yerine getirmesi nedeniyle genellikle fonksiyonel yeteneklerinde kademeli bir azalma yaşarlar. Hiç kullanılmadığında, kas kaybı meydana gelebilir ve donuk omuz gelişebilir. Adeziv kapsüliti olan hastalarda uyku bozukluğu oldukça yaygındır ve uyku hastanın ağrısını daha da şiddetlendirebilir.

Tedavi
Omuz adeziv kapsüliti ile ilişkili ağrı ve fonksiyon kaybının ilk tedavisi, NSAİİ’ler veya COX-2 inhibitörlerinin bir kombinasyonunu ve fizik tedaviyi içerir. Lokal olarak sıcak ve soğuk uygulaması da faydalı olabilir. Bu tedavi yöntemlerine cevap vermeyen hastalar için eklem içi lokal anestezik ve steroid enjeksiyonu bir sonraki adımdır. Lokal ısı tedavisi ve yumuşak eklem hareket açıklığı egzersizleri de dahil olmak üzere fiziksel yöntemler, omuz ağrısı nedeniyle hastaya enjeksiyon yapıldıktan birkaç gün sonra uygulanmalıdır. Hastanın semptomlarını arttıracağı için şiddetli egzersizlerden kaçınılmalıdır. Altta yatan refleks sempatik distrofi nedeniyle etkilenen ekstremitenin stellat ganglion blokları ile tedavisi hastalığın seyrinin erken safhalarında başlatılmalıdır. Omuz adeziv kapsüliti, klinik pratikte karşılaşılan yaygın bir şikayettir. Rotator manşet yırtıkları dahil olmak üzere diğer omuz ağrısı nedenlerinden ayırt edilmelidir. Omuz bölgesi dışındaki hastalıklar, adeziv kapsülit gelişiminden sorumlu olabilir ve başarılı bir klinik sonuç bekleniyorsa teşhis ve tedavi edilmelidir. Omuz artritine bağlı ağrıların tedavisinde eklem içi enjeksiyon son derece etkilidir. Birlikte bulunan Bursit ve tendinit, omuz ağrısına katkıda bulunabilir ve ek tedavi olarak lokal anestezik ve metilprednizolon ile daha çok lokal enjeksiyon gerektirebilir. Basit analjezikler ve NSAİİ’ler veya COX-2 inhibitörleri bu enjeksiyon tekniğiyle eşzamanlı olarak kullanılabilir.