Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

İskiogluteal Nevralji

İskiogluteal Nevralji

Klinik Sendrom
İskiyal bursa, gluteus maksimus kası ile iskiyal tüberosite kemiği arasında yer alır. Tek bir bursal kese olarak veya bazı hastalarda çok bölümlü bir dizi loküle kese olarak var olabilir. İskiyal bursa hem akut travma hem de tekrarlanan mikrotravma nedeniyle yaralanmaya açıktır. Akut yaralanmalar genellikle kalça üzerine düşmek gibi bursaya doğrudan travma veya uzun süre ata binme veya bisiklet sürme gibi aşırı kullanımdan kaynaklanır. Kum gibi yumuşak veya dengesiz yüzeylerde koşmak da iskiogluteal bursitlere neden olabilir. İskiyal bursa iltihabı kronikleşirse kireçlenme meydana gelebilir.

Tedavi
İskiogluteal bursit ilişkili ağrı ve fonksiyonel engelliliğin ilk tedavisi, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar veya siklooksijenaz-2 inhibitörleri ve fizik tedavinin bir kombinasyonunu içerir. Yerel olarak sıcak ve soğuk uygulama da faydalı olabilir. Hastanın semptomlarını şiddetlendirebilecek herhangi bir tekrarlayan aktiviteden kaçınılmalıdır. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalar için, bursa içerisine lokal anestezik ve steroid enjeksiyonu makul bir sonraki adımdır. Klinik olarak ilgili anatomiye dikkat edilirse enjeksiyon tekniği güvenlidir. Siyatik sinire yakınlığı nedeniyle, iskiogluteal bursit için enjeksiyon yalnızca bölgesel anatomiye aşina ve teknikte deneyimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Enjeksiyon sonrası şikayetlerde geçici bir artma ihtimali olduğundan hastalar bu konuda uyarılmalı ve bursite sebep olması muhtemel tekrarlayıcı aktivitelerden kaçınılması önerilmelidir.