Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Boyun Kas Zorlanması

Boyun Kas Zorlanması

Akut Boyun Kas zorlanması, dermatomal olmayan bir şekilde omuzlara ve iki skapula arasındaki bölgeye yayılan radiküler tarzda olmayan sıklıkla da baş ağrısının eşlik ettiği bir semptomlar bütünüdür. Kas spazmı ve servikal omurganın sınırlı hareket açıklığı ile trapezius kası sıklıkla etkilenir. Boyunda gerginlik genellikle servikal omurga ve ilişkili yumuşak dokulardaki travmanın sonucudur ancak bariz bir tetikleyici olay olmadan da meydana gelebilir. Bu klinik sendromdan sorumlu patolojik lezyonlar yumuşak dokulardan, faset eklemlerinden veya intervertebral disklerden kaynaklanabilir.


Belirti ve Bulgular
Boyun ağrısı, servikal zorlanmanın ayırt edici özelliğidir. Oksipital bölgede başlayabilir ve dermatomal olmayan bir şekilde omuzlara ve interskapüler bölgeye yayılabilir. Servikal zorlanmanın ağrısı genellikle servikal omurga ve omuzların hareketiyle şiddetlenir. Baş ağrısı genellikle ortaya çıkar ve duygusal stres ile kötüleşebilir. Basit görevlere konsantre olma zorluğu ve uyku bozukluğu da yaygındır. Depresyon, uzun süreli semptomlarla ortaya çıkabilir. Fizik muayenede palpasyonda hassasiyet ortaya çıkar; paraspinöz kas ve trapezius spazmı sıklıkla mevcuttur. Azalan hareket aralığı neredeyse her zaman vardır ve ağrı bu manevra denendiğinde artar. Üst ekstremitede sık ağrı şikayetlerine rağmen üst ekstremitenin nörolojik muayenesi normal sınırlar içindedir.


Tedavi
Servikal kas zorlanmasına bağlı gerginlik en iyi multimodalite yaklaşımıyla tedavi edilir. Isı modalitelerini içeren fizik tedavi ve derin masaj ile NSAİİ ve kas gevşeticileri içeren kombine tedaviler başlangıç için uygundur. Semptomatik rahatlama için servikal epidural blok, dorsal ramusun medial dalının bloke edilmesi veya faset eklemin lokal anestezik ve steroid ile eklem içi enjeksiyonu son derece etkilidir. Altta yatan uyku bozukluğu ve depresyon, yatmadan önce 25 mg’lık tek dozla başlanabilen nortriptilin gibi bir trisiklik antidepresan ile tedavi edilir. Servikal faset bloğu, bu bölgedeki ağrıyı tedavi ederken genellikle atlanto-oksipital blok ile birleştirilir. Atlantooksipital eklem anatomik anlamda gerçek bir faset eklemi olmasa da atlanto-oksipital blok ağrı alanında çalışan profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılan faset eklem bloğuna benzer ve bu şekilde görülebilir.