Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Kitaplarım

Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı

Bölüm 1 Histerektomi Sonrası Kronikleşen Ağrı Bölüm 2 Eklem Cerrahisi Sonrasında Kronikleşen Ağrı Bölüm 3 İnguinal Herni Ameliyatları Sonrası Kronikleşen Ağrı Bölüm 4 Cerrahi Sonrası Kronikleşen Bel Ağrısı Sendromu Hasarının Santral Sinir Sistemine Etkileri Bölüm 6 Ameliyat Sonrası Kronikleşen Ağrı İle Diabetes Mellitus İlişkisi Bölüm 7 Kronikleşen Postoperatif Ağrının Önlenmesinde Anestezik Yöntemler Bölüm 8 Kronikleşen Postoperatif Ağrıda İntraoperatif Sinir Hasarının Rolü Bölüm 9 Akut Ağrıdan Kronik Ağrıya Dönüşümde Kritik Bir Süreç: Ağrı Sensitizasyonu Bölüm 10 Çocuklarda Postoperatif Kronikleşen Ağrı Bölüm 11 Meme Cerrahisi Sonrası Kronikleşen Ağrı

Minimal İnvaziv Ağrı Tedavi Yöntemleri

Bölüm 1 Kanser Ağrısında Perkütan Kordotomi Bölüm 2 Kanser ve Non-Kanser Kemik Ağrılarında Vertebroplasti/Kifoplasti Bölüm 3 Spinal/Epidural Port Uygulamaları Bölüm 4 Kronik Ağrıda Mezenkimal Kök Hücre Tedavileri Bölüm 5 Kronik Ağrısı Olan Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bölüm 6 Başağrılarında Girişimsel Yöntemler Bölüm 7 Güncel Perkütan Diskektomi Yöntemleri Bölüm 8 Malign Kemik Tümörlerinde ve Kemik Metastazlı Malign Tümörlerde Ağrıya Yaklaşım Bölüm 9 Minimal İnvaziv Ağrı Tedavisinde Kimyasal Nörolitik Ajanlar ve Nöroliz

Girişimsel Ağrı Tedavi Yöntemleri

‘Bu Atlas, kronik ağrılı durumlar ile ilgilenen başta anesteziyologlar ve algologlar olmak üzere ortopedistler, romatologlar, onkologlar, beyin cerrahları, radyologlar, nörologlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin faydalanabileceği önemli bir türkçe kaynak kitap olacağı düşünülerek hazırlandı. Rejyonel anestezi uygulayan hekimler için yeterli sayıda mükemmel denilebilecek atlas ve kitaplar olmasına rağmen ağrı ile ilgilenen hekimler için enjeksiyon tekniklerini açıklayan ve aynı zamanda ilgili radyografik anatomiyi de gösteren kapsamlı bir atlas bulunmamaktadır. Bu atlasda uygulamayı düşüneceğiniz bir yöntemi baştan sonra tüm skopi görüntüleri ve resimleriyle karşınızda bulabilirsiniz. Elbette ki tüm yöntemler bu atlasda yoktur fakat ileri minimal invaziv yöntemleri uygulayabilmenizin ön koşulu olan temel girişimsel ağrı işlemleri için sizlere rehber olacağı aşikardır’