Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Genitofemoral Nevralji

Genitofemoral Nevralji

Klinik Sendrom
Genitofemoral nevralji alt abdomen ve pelvik ağrının en sık görülen durumlarından biridir. Genitofemoral sinir sıkışmasına bağlı hasar oluşabilir. Genitofemoral nevraljiye en sık sebep sinirin travmatik hasar, künt travma ve inguinal herniofaji ve pelvik cerrahidir. Spontan olarak da görülebilir.
Genitofemoral nevralji parestezi, yanıcı tarzda ağrı ve genellikle alt karında hissizlik iç uyluğa yayılan; erkeklerde skrotum altına ve kremaster kasa, kadında labia majöre yayılır; ağrı diz altına yayılmaz. Genitofemoral nevralji sinirin gerilmesine bağlı lomber ekstansiyon ile kötüleşebilir. Bununla birlikte hastalar genellikle öne eğik, acemi kayakçı pozisyonunda dururlar. Fiziksel muayenede iç uylukta, skrotum tabanında ve labia majorda duyusal kayıp izlenir. Anterior abdominal duvarın zayıflığı izlenebilir. Tinel işareti görülebilir.

Tedavi
Genitofemoral nevraljinin tedavisi analjezikler, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve COX-2 inhibitorleri ile sağlanabilir. Tekrarlayan aktiviteler ağrıyı şiddetlendirebilir. Farmakolojik tedavi genellikle pek etkili değildir; bununla birlikte lokal anestezik ve steroid kullanılarak yapılan ilioinguinal sinir bloğu gereklidir.