Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Dar Spinal Kanal

Dar Spinal Kanal

Klinik Sendrom
Spinal stenoz (Dar Kanal), spinal kanalın konjenital veya sonradan daralması nedeniyle olur. Klinik olarak spinal stenoz genellikle yürürken bacaklarda ağrı ve güçsüzlük şeklinde kendini gösterir. Bu nörojenik ağrıya psödoklaudikasyon veya nörojenik topallama adı verilir. Bu semptomlara genellikle lomber sinir köklerinden kaynaklanan alt ekstremite ağrısı eşlik eder. Ek olarak, spinal stenozu olan hastalar uyuşma, halsizlik ve refleks kaybı yaşayabilir. Spinal stenozun nedenleri arasında bulging veya fıtıklaşmış disk, faset artropatisi ve interlaminar bağların kalınlaşması yer alır. Tüm bu faktörler yaşla birlikte kötüleşme eğilimindedir.
Spinal stenozu olan hastalar, yürürken, ayakta dururken veya sırtüstü yatarken baldır, bacak ağrısı ve yorgunluktan şikâyet ederler. Bu semptomlar, belden öne eğilirse veya oturma pozisyonunu alırsa kaybolur. Sıklıkla, spinal stenozu olan hastalar, pseudokladikasyo semptomlarını azaltmak için, öne doğru bükülmüş bir gövde ve yürürken hafifçe kırılmış dizlerle maymun postürü sergiler (Şekil 78-2). Hastalar ayrıca etkilenen sinir kökü veya köklerinin dağılımında ağrı, uyuşma, karıncalanma ve parestezilerden şikâyet ederler. Etkilenen uzuvda güçsüzlük ve koordinasyon kaybı görülebilir.
Nadiren, spinal stenozlu hastalar, lomber spinal sinir köklerinde ve kauda ekinada bası yaşar ve bunun sonucunda lomber miyelopati veya kauda equina sendromu ortaya çıkar. Bu hastalar değişik derecelerde alt ekstremite güçsüzlüğü, bağırsak ve mesane semptomları yaşarlar. Bu durum nöroşirürjik acil bir durumu temsil eder ve semptomların başlangıcı genellikle sinsi olmasına rağmen bu şekilde tedavi edilmelidir.

Tedavi
Spinal stenoz en iyi şekilde multimodal yaklaşımla tedavi edilir. Non-steroid antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticilerle birlikte ısı modaliteleri ve derin yatıştırıcı masajı içeren fizik tedavi iyi bir başlangıç noktasıdır. Gerekirse kaudal veya lomber epidural sinir blokları eklenebilir. Lokal anestezik ve steroid içeren kaudal epidural bloklar spinal stenoz tedavisinde son derece etkilidir. Altta yatan uyku bozukluğu ve depresyon en iyi, yatmadan önce 25 mg’lık tek dozla başlanabilen nortriptilin gibi bir trisiklik antidepresan ile tedavi edilir.