Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Ağrı Pili Tedavisi

Ağrı Pili Tedavisi

Ağrı Pili Nedir? Kimlere Uygulanır?

Ağrı pili, omuriliğin arka kısmına yerleştirilen çok ince bir elektrodun uyarılması ile hastanın ağrı duymasını engelleyen bir sistemdir. Özellikle bel ameliyatı geçirmiş fakat ağrıları devam eden kronik ağrılı hastalara uygulanır. Ayrıca omurilik yaralanmasından sonra bacaklarda geçmeyen ağrı gibi hastalara da uygulanabilir. Ağrıyı tamamen ortadan kaldırması mümkün müdür yoksa sadece ağırının şiddetini mi azaltır? Bazı hastalarda ağrı tamamen ortadan kalkar. Bazı hastalarda ise ağrı azalır. Amaç ağrı pili ile ağrının en az %50 azaltılmasıdır.

 

Ağrı Pili Vücuda Nasıl Entegre Edilir?

Ağrı pili iki şekilde uygulanabilir. Brinci yöntem lokal anestezi ile çok ince bir iğne yardımı ile hastanın epidural mesafe dediğimiz omurga arasındaki boşluğundan girilerek omuriliğin üstüne elektrodun yerleştirilmesidir. Kısa süren bir işlemdir ve hasta işlem sırasında çok ağrı hissetmez. Bu işlemin avantajları genel anesteziye gerek duyulmaması, anlık olarak hasta ile konuşarak ağrının olduğu bölgenin tam olarak kapsanması ve bu sayede en iyi ağrı gideriminin sağlanmasıdır. Skolyoz hastaları gibi sırtına kadar ameliyat edilmiş hastalarda uygulanması genellikle mümkün olmaz. Belde daha alt seviyelerde ameliyat edilmiş hastalara uygulanabilir. İkinci yöntem genel anestezi altında küçük bir kesiden girilerek doğrudan elektrodun omurilik üzerine ameliyatla yerleştirilmesidir. Her iki yöntemde de yerleştirilen elektrodların diğer uçları vücuttan dışarıya çıkarılarak deneme piline bağlanır. Deneme pili dönemi genellikle birkaç hafta sürer. Hasta deneme pili döneminde memnun kalırsa, küçük bir operasyonla cilt altına kalıcı pil yerleştirilir.

 

Ağrı Pilinin Kullanımı Nasıldır?

Hastaya iki tip pil takılabilir. Normal pil veya şarj edilebilir pil. Şarj edilebilir pil takılırsa belli aralıklarla pili dışardan kablosuz sistemle doldurmak gerekir. Hastadan hastaya değişmekle birlikte, normal pil 4-5 yıl dayanırken şarj edilebilir piller 8-9 yıl dayanır. Pil ömrünü tamamlayınca yeni pil ile değiştirilir.

 

Hiç Ameliyat Olmamış Birine İlk Tedavi Olarak Ağrı Pili Takılabilir mi? Kriterler Neler?

Ağrı pili ağrılı hastalarda son çare olarak başvurulan bir yöntemdir. Bu sebeple hiç ameliyat olmamış bel fıtığı hastasına takılması uygun değildir. En önemli uygulama kriteri, nöropatik ağrı denen sinirin kendi hasarından kaynaklanan ağrılardır. Bel ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası sinir basısı olmayan ancak ağrıları devam eden hastalar ağrı pili için uygundur. Hastanın ameliyatla düzelebilecek bir bel sorunu varsa ağrı pili takmak uygun değildir. Öncelikle ameliyat ile tedavi denenmelidir. Eğer ameliyat ile hastanın fayda göreceği bir durum yoksa öncelikle ilaç tedavisi, fizik tedavi ve gerekirse epidural enjeksiyon dediğimiz algolojik girişimler denenmelidir. Eğer hiçbir tedavi yöntemi işe yaramazsa daha sonra ağrı pili tedavisine karar verilebilir.

 

Ağrı Pili Kullanımı İlaç Kullanımını Keser mi?

Ağrı piline aday hastalar genellikle uzun süredir ağrı kesicilerle yaşayan hastalardır. Sürekli ağrı kesici kullanımı vücudumuza zarar verebilir. Ağrı pili takılmasındaki temel hedef hastanın ilaç bağımlılığını azaltmak veya mümkün ise tamamen kesmektir.

 

Türkiye’de Uygulamalar Başarılı mı? Vaka Örnekleri Var mı? Türkiye’de İlgi Nasıl? Hastalar “Ağrı Pilini” Biliyor mu?

Türkiye’de uygulamalar oldukça başarılıdır. Uzun süredir ağrı çeken ve bütün tedavi yöntemleri denenmesine rağmen ağrıları geçmeyen hastaların ağrı pili uygulaması sonrasında ağrılarının geçtiğini ve yüzlerinin güldüğünü görmek hem hasta hem de doktor için çok sevindirici bir gelişmedir. Başarıda en önemli kriter ağrıyla, hasta ve doktorun birlikte mücadele etmesidir. Ülkemizde hastalar ağrı pilini bilmektedirler ancak ağrı pili konusunda halkın bilgilendirilmesi önemlidir.