Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Gerilim Baş Ağrısı

Gerilim Baş Ağrısı

Epizodik ve kronik olabilen toplumda görülen en sık baş ağrısı türü gerilim baş ağrısıdır. İşi, evliliği kısacası sosyal yaşantısında çözülemeyen problemleri olan kişilerde gerilim baş ağrısı ile beraber genellikle uyku bozuklukları ve uyku düzensizlikleri görülür. Minnesota çok yönlü kişilik envanteri ile yapılan değerlendirmede gerilim tipi baş ağrısının geniş hasta gruplarında sadece sınırda (borderline) depresyon değil somatizasyona bozukluğu olduğunu da ortaya koymuştur. Araştırmacılara göre bu somatizasyon bozukluğu kimi hasta gruplarında sadece kasılma, gerilme olarak değerlendirilirken kimi hasta gruplarında baş ağrısın olarak ortaya çıkmıştır. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle iki taraflıdır ancak tek taraflı da olabilir. Genellikle Gerilim tipi baş ağrısı başın alın, şakak ve arka bölgelerini (frontal, temporal ve oksipital) görülür. Gerilim tipi baş ağrısı saatler veya günlerce sürebilir ve tepe noktaya ulaştıktan sonra ilerleme olmaksızın sabit kalma eğilimindedir. Aurasızdır ancak uykuya dalmada zorluk, geceleri sık sık uyanma veya erken uyanma gibi belirgin uyku bozukluklarına yol açar. Baş ağrıları en sık 4:00 ve 8:00 am ve 16:00 ve 20:00 saatleri arasında görülmüştür. Her iki cinsiyet etkilense de kadın hastalar baskındır. Gerilim tipi baş ağrısının herediter paterni yoktur, ancak bu tür baş ağrısı aile kümelerinde ortaya çıkabilir çünkü çocuklar ebeveynlerini taklit edebilirler. Akut veya epizodik gerilim tipi baş ağrısını tetikleyen olay her zaman fiziksel veya psikolojik strestir. Ağır iş yükü, uzun yolculuklar, fiziksel stres akut servikal omurga yaralanma sonucu gerilmiş pozisyon, servikal spondiloz gibi dejeneratif servikal omurga koşulları, gerilim tipi baş ağrısını da tetikleyebilir.
Servikal Epidural Sinir Bloğu
Birden fazla çalışma, steroid ile servikal epidural sinir bloğunun uzun süreli rahatlamadaki etkinliğini göstermiştir. Bu tedavi, antidepresan tedavinin etkinliği beklenirken de kullanılabilir. Servikal epidural sinir bloğu klinik semptomlara bağlı olarak günlük veya haftalık yapılabilir. Klinik İnciler
Gerilim tipi baş ağrısı teşhisi sıklıkla migren ile karışır. Hekim, detaylı bir baş ağrısı öyküsü alarak ve hedefe yönelik bir fizik muayene yaparak, kesin tanı koyabilir. Farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilerle mükemmel bir palyasyon ve uzun süreli ağrı kontrolü sağlanabilir.