Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Çocuk İleri Yaşam Derneği 2008
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği üyeliği 2009
Rejyonel Anestezi Derneği 2010
Türk Algoloji Derneği 2010
The Europen Society of Regional Anaesthesia (ESRA) 2012
Europen Society of Anaesthesiology (ESA) 2013
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 2013
World Institute of Pain (WIP) 2017
Türk Yoğun Bakım Derneği 2018
TARD_YEK Genel Kurulu Üyeliği 2019
İstanbul Tabip Odası 2021

Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Ağrı (Algoloji)

Kliniği Kurucusu ve Yöneticisi

1-Kasım-2013 / 08-Ocak-2021

1- Serbülent Gökhan Beyaz, Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası Çeviri Editörlüğü, 2017, Nobel Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-605-335-322-5.
2- Serbülent Gökhan Beyaz, Minimal İnvaziv Ağrı Tedavi Yöntemleri Editörlüğü, 2019, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-706-5.
3- Serbülent Gökhan Beyaz, Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı Editörlüğü, 2020, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-853-6.

1- Havva Sayhan and Serbulent Gokhan Beyaz (2016). Epiduroscopy (Epidural Endoscopy), Pain Management, Prof. Milica Prostran (Ed.), InTech, ISBN: 978-953-51-2414-6 Available from: http://www.intechopen.com/books/pain-management/epiduroscopy-epidural-endoscopy-
2- Havva Sayhan, Serbülent Gökhan Beyaz and Ahmet Çeliktaş (2017). The Local Anesthetic and Pain Relief Activity of Alkaloids, Alkaloids - Alternatives in Synthesis, Modification and Application, Dr. Vasil Georgiev (Ed.), InTech, ISBN: 978-953-51-3392-6 Available from: https://www.intechopen.com/books/alkaloids-alternatives-in-synthesis-modification-and-application/the-local-anesthetic-and-pain-relief-activity-of-alkaloids
3- Serbülent Gökhan Beyaz ve Ali Eman (2017). Stellat Ganglion Bloğu, Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN: 978-605-335-322-5
4- Serbülent Gökhan Beyaz ve Ali Metin Ülgen (2017). Lomber Sempatik Bloğu ve Nöroliz, Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), Nobel Tıp Kitapevleri.ISBN: 978-605-335-322-5
5- Serbülent Gökhan Beyaz ve Tolga Ergönenç (2017). Spinal Kord Stimülasyon Sisteminin Yerleştirilmesi, Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), Nobel Tıp Kitapevleri.ISBN: 978-605-335-322-5.
6- Burak Kaya ve Serbülent Gökhan Beyaz (2019). Perkütan Kordotomi, Minimal İnvaziv Ağrı Tedavi Yöntemleri, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), Akademisyen Yayınevi. ISBN: 978-605-258-706-5.
7- Burak Kaya ve Serbülent Gökhan Beyaz (2020). Histerektomi Sonrası Kronikleşen Ağrı, Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), 2020, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-853-6.
8- Melda Öztatar ve Serbülent Gökhan Beyaz (2020). Çocuklarda Postoperatif Kronikleşen Ağrı, Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı, Serbülent Gökhan Beyaz (Ed), 2020, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 978-605-258-853-6.

1. Osteoartrite Bağlı Diz Ağrısı Tedavisinde Cooled ve Konvansiyonel Radyofrekans Uygulamalarının Karşılaştırılması, Kocayiğit H. (Doktora Tezi-2017).
2. Epiduroskopik Diskektomi Prosedürlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma, Ülgen AM. (Doktora Tezi-2017).
3. Postspinaş Baş ağrısı tedavisinde Sfenopalatin ganglion bloğunun etkinliği, Kaya B. (Doktora Tezi-2020).
4. Kronik Omuz Ağrısı olan hastalarda transkütanöz pulse radyofrekans tedavisinin etkinliği, Gürkan C. (Doktora Tezi-2020).

1- Beyaz SG. Postanestezik Ajitasyon. 3. Abant Anestezi Sempozyumu. 1-3 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye.
2- Beyaz SG. Intra-articular injection of morphine: may it play a role? 3 rd International Symposium Intra-articular Treatment (ISIAT). 1-3 October 2015, Budapest, Hungary.
3- Beyaz SG. Kronikleşen ağrının nöropatik boyutu. 17-01-2017, Sakarya, Türkiye.
4- Beyaz SG. Kronikleşen postoperatif ağrıya güncel yaklaşımlar, 11-05-2017, Düzce, Türkiye.
5- Beyaz SG. Girişimsel Ağrı Tedavisinde İntradiskal Girişimler. 6. Abant Anestezi Sempozyumu. 28-30 Nisan 2018, Bolu, Türkiye.
6- Beyaz SG. Çocuklarda Postoperatif Ağrı Yönetimi. 3.Palandöken Anestezi Günleri Pediatrik Anestezi. 24-25 Kasım 2018, Erzurum, Türkiye.
7- Beyaz SG. Sezaryen Doğum Sonrası Trunkal Bloklar. 53.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi. 7-10 Kasım 2019, Antalya, Türkiye.
8- Beyaz SG, Dirsek Ultrasonogratik Anatomi, “17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi” 16-20 Kasım 2020, e-kongre, İstanbul, Türkiye.
9- Beyaz SG, Üst Ekstremite Temel Sinir Yapıları ve Tuzak Nöröpatileri, “17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ve 6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi” 16-20 Kasım 2020, e-kongre, İstanbul, Türkiye.

1- BAP PROJESİ (Proje no: 2013-08-06-014).
Ratlarda oluşturulan deneysel ağrı modelinde TNF-alfa antagonistlerinin intravenöz ve epidural uygulamalarının karşılaştırılması.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz
Proje ekibi: Mustafa Erkan İnanmaz, Tolga Ergönenç, Onur Palabıyık, Yakup Tomak, Ayça Taş TUNA.
2- 3001 TÜBİTAK Projesi (Proje No: 217S072)
Proje Yürütücüsü: Serbülent Gökhan Beyaz
Proje Ekibi :Havva Sayhan, Yakup Tomak, Burak Kaya

Başvuru ve buluş sahibi: Doç.Dr. Serbülent Gökhan BEYAZ
Diğer buluş sahibi: Yrd.Doç.Dr. Havva SAYHAN
“Künt Uçlu Ekojenik Transforaminal Kanül” başlıklı buluş.
TR 2016 01767 B numaralı Patent 21-05-2019 tarihinde alınmıştır.

1- Texas Tech University, Grace Medical Center, Texas, USA observer olarak 2015
2- İ.A.U. V.M. Medical Park Florya Hastanesi, Ağrı (Algoloji) Kliniği, 01.02.2021
3- Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Algoloji Bilim Dalı, Sakarya, Türkiye, 01.11.2013-08.01.2021.
4- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye, 01-04-2013/31-05-2013.
5- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ordu, Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Algoloji Kliniği, 06.11.2009-16.09.2010.
6- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye, 01 Ocak-31 Nisan 2007.
7- Özel Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji ve Ağrı Kliniği, 2010-2011.
8- Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye, Ekim 2007-Kasım-2009.
9- Giresun SSK Hastanesi, Acil Servis ve Hemodiyaliz, Nisan 2000-Temmuz 2003

1- Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen “İşyeri Hekimliği sertifikasyon Programı”, Ekim 2000, Balıkesir, Türkiye.
2- Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Hemodiyaliz Sorumlu Hekim Sertifikasyon Programı”, SSK Ankara İhtisas Hastanesi, Ekim 2000-Nisan 2001, Ankara, Türkiye.
3- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Programı”, 20 Eylül-01 Ekim 2010, Eskişehir, Türkiye.
4-Gazi Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi tarafından yapılan “Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı” 02-28 Haziran 2017,
5- “XXV. STEM CELL and TISSUE ENGINEERING COURSE: Basic Stem Cell Techniques and Molecular Biology Applications” 02 – 06 April 2018, Kocaeli, Republic of Turkey.
6- “Kök Hücrede Flow Sitometrik Değerlendirme Eğitimi” 02 - 06 Nisan 2018, Kocaeli, Türkiye.

1- Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD)”, 14-17.10.2008, Diyarbakır, Türkiye.
2- Tıbbi Ozon Derneği tarafından düzenlenen “Uygulamalı Temel Ozonterapi Eğitim Kursu”, 23-24. 01.2010, Bursa, Türkiye
3- Rejyonel Anestezi Derneği tarafından düzenlenen “Rejyonel Anestezi Eğitici Eğitimi Kursu”, 04-05 Haziran 2011, Samsun, Türkiye.
4- Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri semineri”, 24 Eylül 2011, Sakarya, Türkiye.
5- Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.
6- Anadolu Sağlık Merkezi tarafından düzenlenen “Nöropatik Ağrı Klinik Deneyimi Toplantısı”, 20-21 Ekim 2011, İstanbul,Türkiye.
7- TARD geliştirme kursu (Modül 2), “Kardiyovasküler sistem”, 23-25 Aralık 2011, Ankara, Türkiye.
8- Rejyonel Anestezi Derneği ve GATA Anesteziyoloji kliniği işbirliği ile düzenlenen “Ultrason eşliğinde İleri Düzey Pleksus ve Periferik Sinir Blokları Kursu”, 14-15 Ocak 2012, Ankara, Türkiye.
9- “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi”, 7-11 Kasım 2012, Girne, KKTC.
10- Göğüs Kalp Damar Anestezi Ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenen “Düzce Üniversitesi Bölgesel Toplantısı”, 19-20 Ocak 2013.
11- TARD geliştirme kursu (Modül 3), “Yoğun bakım, Acil Tıp, Kan ve Kan transfüzyonları”, 25-27 Ocak 2013, İstanbul, Türkiye.
12- “II. ABANT ANESTEZİ SEMPOZYUMU”, 1-4 Mayıs 2013, Bolu, Türkiye.
13- Algoloji Eğitim Çalışmaları, Ankara “Yeşim Ateş Ağrı Günleri 2”, Başarısız Bel cerrahisinde Ağrı Tedavisi, 25-26 Mayıs 2013, Ankara, Türkiye.
14- Algoloji Eğitim Çalışmaları, Konya “Kanser Ağrıları”, 21-22 Eylül 2013, Konya, Türkiye.
15- “II. Gaziantep Anestezi Günleri” Obstetrik Anestezi Analjezi, 11 Mayıs 2013, Gaziantep, Türkiye.
16- “Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi” , 16-19 Mayıs 2013, Trabzon, Türkiye.
17- Takdir Belgesi
18- “Networks in Anaesthesiology”, 6-7/Şubat/2014, Prag, Çek Cumhuriyeti.
19-“Canlı Epiduroskopi Çalıştayı”, 7-Mart-2014, Antalya, Türkiye.
20- “Dejeneratif Lomber Omurga Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar Toplantısı”, 19-Nisan-2014, İstanbul, Türkiye
21- “Maxmorespine surgical technique, Transforaminal endoscopic discectomy cadaver workshop”, 23-24 May 2014 in Bonn, Germany.
22- “13.Ulusal Ağrı Kongresi”, 5-8.Haziran.2014, İstanbul, Türkiye.
23- “Theoretical and practical workshop Treatment of disc herniation with QMR® technology”, 31-08-2014/01-09-2014, in Rovigo, Italy.
24- “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi”, 25-29 Ekim 2014, Ankara, Türkiye.
25- “4 th World Congress of Regional Anaesthesia and Pain Therapy” 24-28 November, 2014, Cape Town, South Africa,
26- “Nöromodülasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Nöromodülasyon Kadavra Kursu” 21-22 Mart 2015, Antalya, Türkiye
27- “Implantation of Freedom Spinal Cord Stimulator System” 2 April, 2015, in Lumc, Leiden, Nederland.
28- “3.Abant Anestezi Sempozyumu” 1-3 Mayıs 2015, Bolu, Türkiye
29- “Yeşim Ateş Ağrı Günleri-III” 23-24 Mayıs 2015, Ankara, Türkiye
30- “International Conference and Exhibition on Pain Medicine” 8-10 June, 2015, Chicago, USA
31- Speaker as at ‘3 rd International Symposium Intra-articular Treatment (ISIAT)’ Intra-articular injection of morphine: may it play a role? 1-3 October 2015, Budapest, Hungary.
32- “4.Abant Anestezi Sempozyumu” 29 Nisan-1 Mayıs 2016, Bolu, Türkiye.
33- “Advanced Course Interventional Procedures for the Management of the Chronic Pain Patient: Course 1” May 6th-7th, 2016, Barselona, Spain.
34- ‘14.Ulusal Ağrı Kongresi’ 3-6 Kasım, 2016, Antalya, Türkiye.
35- “Probleme Dayalı Eğitim Kursu” 21-22 Kasım 2016, Sakarya, Türkiye.
36- ‘2nd Istanbul International Inventions Fair ISIF’17 Invetion, R&D and Innovation’ 2nd – 4th March 2017, İstanbul, Turkey.
37- ‘Minimally Invasive Spinal Surgery Training Program‘ 13-14 March 2017, in Axis Specialty Hospital, Zagreb, Croatia.
38- ‘The 22nd Annual Gabor Racz Advanced Interventional Budapest Pain Conference and Workshop’ 28 – 30 August 2017, Budapest, Hungary.
39- “15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu” 9 - 11 Mart 2018, Girne, KKTC.
40- “6. Abant Anestezi Sempozyumu” 28 - 30 Nisan 2018, Bolu, Türkiye.
41- ‘Unilateral Biportal Endoscopic course’ 21-22 June 2018, Bursa, Turkey
42- ‘SCS Patient Referral Meeting’ October 5, 2018 Istanbul, Turkey.
43- ‘1st Interventional Pain Symposium and Hands on Cadaver Workshop’ 19-20 October 2018, İstanbul, Turkey
44- ‘Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Ağrı Kongresi’ 15-18 Kasım 2018, Antalya, Turkey
45- ‘3.Palandöken Anestezi Günleri Pediatrik Anestezi’ 24-25 Kasım 2018, Erzurum, Turkey
46- ‘Sağlık Bilimlerinde Dergi Editörlüğü & Hakemlik Çalıştayı’, 18 Mart 2019, Sakarya, Turkey.
47- ‘Pain in Europe XI - the 11th Congress of the European Pain Federation EFIC®, 4 - 7 September 2019, in Valencia, Spain
48- ‘2. Palyatif Bakım Sempozyumu (Onkolojide Palyatif Bakım)’ 20-21 Eylül 2019, İzmir, Turkey
49- ‘Ortopedik Cerrahi Anestezisinde İleri Düzey Periferik Sinir Blokları’ 27-28 Eylül 2019, İstanbul, Turkey.
50- ‘EBSCOhost Databases and Services Training ’ 9 Ekim 2019, Sakarya, Turkey.
51- ‘Succesful Academic Writing and Publishing Skill Workshop’ 26th September 2019, Sakarya University, Turkey.
52- “Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi”, 7-10 Kasım 2019, Antalya, Türkiye.
53- PAIN RELIEF FOUNDATION Intrathecal Pumps for Cancer Pain 6th February 2020, Liverpool, England.
54- PAIN RELIEF FOUNDATION, Neuroablative Techniques for Cancer Pain, 7th February 2020, Liverpool, England.

A1-Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A.The effect of propofol lipuro with and without lidocaine on injection pain in children. Niger J Clin Pract 2011;14:60-4.
A2-Beyaz SG. Preemptive analgesic effect of ketamine in children with lower abdominal surgery.Balkan med J2011;28:179-183 DOI:10.5174/tutfd.2010.03431.4.
A3- Tokgöz O, Beyaz SG, Tanrıverdi B. Effects of parasternal block and local anaesthetic infiltration by levobupivacaine on postoperative pain and pulmonary functions after off-pump coronary artery bypass graft surgery. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2011;19(1):24-29.
A4- Bayram İ, Beyaz SG, Şentürk Y. [Effect of preoperatively administered cyproheptadine hydrochloride on postoperative shivering in nasal surgery].Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;30(5):1510-16.doi: 10.5336/medsci.2009-14075.
A5-Beyaz SG.Comparison of postoperative analgesic efficacy of caudal block versus dorsal penile block with levobupivacain for circumcision. Korean J Pain.2011 ;24(1):31-5. Epub 2011 Feb 25.
A6-Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A. Caudal epidural block in children and infants: retrospective analysis of 2088 cases. Annals of Saudi Medicine 2011; 31(5): 494-7.
A7-Beyaz SG, Tokgöz O, Tüfek A. Regional anesthesia in pediatric surgery: Results of 2200 children. JPMA 2011; 61:782-786.
A8- Beyaz SG, Yelken B, Kanbak G. The effects of N-acetylcysteine on hepatic function during isoflurane anaesthesia for laparoscopic surgery patients. Indian J Anaesth 2011;55:567-72.
A9- Beyaz SG, Tüfek A, Tokgöz O, Karaman H.A case of pneumothorax after phrenic nerve block with guidance of a nerve stimulator. Korean Journal of Pain 2011; 24(2):105-7
A10-Beyaz SG, Arun O. Intractable post-herpetic itching with sacral dermatomal involvement: a case report. Journal of Musculuskeletal Pain 2012; 20(1):57-59.
A11- Beyaz SG, Bayar F, Erdem AF. Acute postoperative pain.J Anesthe Clinic Res. 2012doi: 10.4172/2155-6148.S7-002.
A12- Beyaz SG, Eman Ali.Comparison of Caudal Levobupivacaine versus Levobupivacaine plus Morphine Mixture for Postoperative Pain Management in Children.J Anesthe Clinic Res S1: 006. 2012 doi:10.4172/2155-6148.S1-006.
A13- Beyaz SG, Eman Ali. Injection pain of propofol in children: A comparison of two formulations without added lidocaine. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28:314-7.
A14- Beyaz SG. Persistent hiccup after lumbar epidural steroid injection. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012;28:418-9.
A15- Beyaz SG. Comparison of efficacy of intraarticularly applied morphine and steroid in patients with knee osteoarthritis. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(4): 496-500.
A16- Sağlam H, Çakar A, Köse O, Kumsar Ş, Budak S, Beyaz SG, Adsan Ö. Changes in electrocardiogram findings during treatment with gonadotropin-releasing hormone agonist and surgical castration for prostate carcinoma. Open Journal of Urology 2012; 2: 153-156.doi:10.4236/oju.2012.223029.
A17- Eman Ali, Beyaz SG, Sağlam H, Gürcü ME.Pain management in prostate cancer. OpenJournal of Urology 2012; 2:164-172 doi:10.4236/oju.2012.223031.
A18- Tokgöz O, Tüfek A, Beyaz SG, Yüksel MU, Çelik F, Aycan IO, Güzel A. Comparison of the efficacies of I-gel™ and LMA-ProSeal™ for airway management in pediatric patients. Turk J Med Sci.(2013) 43: 208-213 doi:10.3906/sag-1206-30.
A19- Beyaz SG, Eman A. Fluoroscopy guided cervical interlaminar steroid injections in patients with cervical pain syndromes: a retrospective study. J Back Musculoskelet Rehabil. 2013;26(1):85-91.doi: 10.3233/BMR-2012-0354.
A20- Kıvılcım T, Altıntoprak F, Onuray F, Beyaz SG, Yıldırım M, Dilek ON. Acute Abdomen Syndrome Caused by a Perforated Gastrointestinal Stromal tumor – A Case Report. Journal of Cancer Research Updates 2013; 2(1): 1-4.
A21-Altintoprak F, Gunduz Y, Yalkın O, Gundogdu K, Beyaz SG, Dilek ON.Relationship Between Small Bowel Obstruction and Small Bowel Feces Sign: Four Cases Report. J Med Cases 2013;4(9): 636-640.
A22- Beyaz SG, Ergonenc T, Bayar F, Erdem AF. A catastrophic neurologic complication following spinal anesthesia: Intracerebral hematoma. J Turk Anaesth Int Care 2013; 41: 104-5 DOI: 10.5152/TJAR.2013.18.
A23-Beyaz SG. Reply to: Management of intraoperative hiccups with intravenous promethazine.J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2014;30:114.
A24- Eman A, Bilir A, Beyaz SG. The effects of preoperative pregabalin on postoperative analgesia and morphine consumption after abdominal hysterectomy. Acta Medica Mediterranea 2014; 30: 481-485.
A25-Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç T, Erdem AF. The thoracic paravertebral block performed for open cholecystectomy operation in order to anesthesia: Two cases. Anesth Essays Res 2014;8:239-42.
A26.Beyaz SG. Interlaminar lumbar epidural steroid injections in degenerative lumbar spinal stenosis patients. J Clin Anal Med 2014; 5(3): 234-8.
A27.Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç T, Erdem AF, Palabıyık O. Torakal paravertebral blok sonrası total spinal blok. J Turk Anaesth Int Care DOI: 10.5152/TJAR.2013.60.
A28-Tas Tuna A, Palabiyik O, Beyaz SG. Retracted: Spontaneous rectus sheath haematoma associated with rivaroxaban treatment. J Clin Pharm Ther. 2015;40(4):486-8. doi: 10.1111/jcpt.12228.
A29- Beyaz SG. Seizures and Transient Neurological Deficits During Epiduroscopy in a Patient with Failed Back Surgery Syndrome. Pain Med. 2015;16(4):825-7. doi: 10.1111/pme.12655.
A30-Erdem AF, Kayabasoglu G, Tas Tuna A, Palabiyik O, Tomak Y, Beyaz SG. Effect of controlled hypotension on regional cerebral oxygen saturation during rhinoplasty: a prospective study.J Clin Monit Comput.2016;30(5):655-60. doi: 10.1007/s10877-015-9768-6.
A31- Sarıtaş A, Sarıtaş PU, Kurnaz MM, Beyaz SG, Ergönenç T.The role of fiberoptic bronchoscopy monitoring during percutaneous dilatational tracheostomy and its routine use into tracheotomy practice.JPMA2016; 66 (1): 83-89.
A32-Beyaz SG, Ergönenç JŞ, Ergönenç T, Sönmez ÖU, Erkorkmaz Ü, Altintoprak F. Postmastectomy Pain: A Cross-sectional Study of Prevalence, Pain Characteristics, and Effects on Quality of Life. Chin Med J. 2016;129:66-71
A33- Beyaz SG, Sarıtaş A, Ülgen AM, Bayar F. Use of bilateral glossopharyngeal nerve neurolysis in a patient with cancer of the tongue base. Pain Pract. 2016; 16 (1): E21-E22. DOI: 10.1111/papr.12401
A34- Beyaz SG, İnanmaz ME, Zengin EŞ, Ülgen AM.Combined Use of High Radiofrequency Disk Ablation, Annulus Modulation, and Manual Nucleotomy in a Patient with Extruded Disk Herniation.Pain Pract. 2016;16(5):E74-80. doi: 10.1111/papr.12426.
A35- Beyaz SG, Sonbahar T, Bayar F, Erdem AF. Seizures associated with low-dose tramadol for chronic pain treatment.Anesth Essays Res 2016;10:376-378
A36- Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç T, Palabyk O, Tuna AT, Kaya B, Erkorkmaz Ü, Akdemir N.Chronic postsurgical pain and neuropathic symptoms after abdominal hysterectomy: A silent epidemic.Medicine (Baltimore).2016;95(33):e4484. doi: 10.1097/MD.0000000000004484.
A37-Beyaz SG. Comparison of transforaminal and interlaminar epidural for the treatment of chronic lumbar pain. Rev Bras Anestesiol 2017.http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2015.06.003. (BAŞLICA ESER)
A38-Beyaz SG, Sahin F, Eman A. A Cervical Epidural Abscess After the Racz Procedure in a Patient with Failed Cervical Surgery Syndrome.Pain Med. 2017 May 24. doi: 10.1093/pm/pnx071.
A39- Beyaz SG, Bal NŞ. Spinal cord stimulation for a patient with neuropathic pain related to congenital syringomyelia. Korean J Pain 2017; 30 (3): 229-230.https://doi.org/10.3344/kjp.2017.30.3.229.
A-40- Ergönenç T, Can H, Beyaz SG. Ultrasound-guided interscalene brachial plexus block in a child with acute upper respiratory infection: A case report.Der Anaesthesist 2017; 1-4. DOI: 10.1007/s00101-017-0354-9
A-41- Beyaz SG, Sayhan H, İnanmaz ME, Orhan M. Cervical vertebroplasty under sedoanalgesia using combined ultrasonography and fluoroscopy guidance: A novel technique. Eur Spine J. 2017;27(Suppl 3):353-358. doi: 10.1007/s00586-017-5276-3.
A-42- Ergönenç T, Beyaz SG, Özocak H, Palabıyık O, Altıntoprak F. Persistent postherniorrhaphy pain following inguinal hernia repair: A Cross-sectional Study of Prevalence, Pain Characteristics, and Effects on Quality of Life.Int J Surg. 2017;46:126-132. doi: 10.1016/j.ijsu.2017.08.588.
A-43-Beyaz SG, İnanmaz ME, Ergönenç T, Palabıyık O, Tomak Y, Tuna AT. Comparison of the intravenous and epidural administration of TNF-α antagonists in an experimental rat pain model. Anesth Essays Res 2017;
A-44- Sayhan H, Beyaz SG, Ülgen AM, Tomak Y, Yüce MF. Long-term Clinical Effects of Discogel® for Cervical Disc hernia. Pain Physician.2018;21;E71-E78.
A-45- Beyaz SG, Altaş C, Sayhan H. Cardiopulmonary arrest and pneumoencephaly developing after epidural oxygen-ozone mixture therapy. Anesth Essays Res.2018;12(1):285-287. doi:10.4103/aer.AER_142_17.
A-46- Beyaz SG, Sayhan H. Six-Month Results of Cervical Intradiscal Oxygen-Ozone Mixture Therapy on Patients with Neck Pain: Preliminary Findings. Pain Physician. 2018;21(4):E449-E456.
A-47-Ergonenc T, Beyaz SG. Effects of ultrasound-guided suprascapular nerve pulsed radiofrequency on chronic shoulder pain. Med Ultrason. 2018. 8;20(4):461-466. doi: 10.11152/mu-1543.
A-48- Beyaz SG, Ülgen AM, Çakir B. The Effects of the Amount of Fluid Used in Epiduroscopic Laser Neural Discectomy Procedures on Intraocular Pressure and an Evaluation of the Ocular Findings. Pain Med. 2020 7;21(7):1357-1361. doi: 10.1093/pm/pnz347.
A-49- Beyaz SG, Ülgen AM, Kaya B, İnanmaz ME, Ergönenç T, Eman A, Doğan B. A Novel Combination Technique: Three Points of Epiduroscopic Laser Neural Decompression and Percutaneous Laser Disc Decompression With the Ho:YAG Laser in an MSU Classification 3AB Herniated Disc. Pain Pract. 2020; 20(5):501-509. doi: 10.1111/papr.12878. Epub 2020 Mar 9.
A-50- Ülgen AM, Beyaz SG, İnanmaz ME, Şahin F. Evaluation of the Efficacy of Epiduroscopic Laser Neural Discectomy in Lumbar Disc Herniations: Retrospective Analysis of 163 Cases- Evaluation of the Efficacy of ELNP. Pain Research and Management 2020, doi.org/10.1155/2020/7361691.
A-51- Beyaz SG, Kaya B. An Unexpected Weight Loss in a Morbid Obese Patient with Spinal Cord Stimulation Therapy for Chronic Neuropathic Pain. Obes Surg. 2021 May 25. doi: 10.1007/s11695-021-05478-8. Epub ahead of print. PMID: 34033009.
A-52- Şahin F, Beyaz SG, Karakuş N, İnanmaz ME. Total Knee Arthroplasty Postsurgical Chronic Pain, Neuropathic Pain, and the Prevalence of Neuropathic Symptoms: A Prospective Observational Study in Turkey. J Pain Res. 2021;14:1315-1321
https://doi.org/10.2147/JPR.S293856 A-53- Beyaz SG, Ergönenç T, Saritaş A, Şahin F, Ülgen AM, Eman A, Doğan B. The interrelation between body mass index and post-dural puncture headache in parturient women. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2021 Jul-Sep;37(3):425-429. doi: 10.4103/joacp.JOACP_249_19. Epub 2021 Oct 12. PMID: 34759556; PMCID: PMC8562432.
A-54- Kocayiğit H, Beyaz SG. Comparison of cooled and conventional radiofrequency applications for the treatment of osteoarthritic knee pain. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2021 Jul-Sep;37(3):464-468. doi: 10.4103/joacp.JOACP_126_19. Epub 2021 Oct 12. PMID: 34759563; PMCID: PMC8562443.
A-55- Beyaz SG, Kaya B, Ulgen AM, Sahin F, Kocayigit H, Issi ZT. Evaluation of Increased Intracranial Pressure with the Optic Nerve Sheath Diameter by Ultrasound in Epiduroscopic Neural Laser Discectomy Procedures. Pain Physician. 2021 Aug;24(5):E595-E600. PMID: 34323446.
A-56- Gokce A, Gul D, Orhan MF, Büyükavci M, Demir G, Beyaz SG. Epidural blockade for alternative management of priapism: A case report of child with T-cell acute lymphoblastic leukemia. Urology. 2021 Jun 26:S0090-4295(21)00567-7. doi: 10.1016/j.urology.2021.06.017. Epub ahead of print. PMID: 34186129.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
B1.Beyaz SG. ESRA konferansı dahilinde "Regional Anesthesia and Pain Medicine" bildiri kitapçığındaki "Comparison of long term effects of interlaminar versus transforaminal epidural steroid injections in treatment of chronic lumbar pain", E185 pp., Dresden, Germany, Eylül 2011
B2. Beyaz SG. ESRA konferansı dahilinde "Regional Anesthesia and Pain Medicine" bildiri kitapçığındaki "Fluoroscopy guided cervical interlaminar steroid injections in patients with cervical pain syndromes: a retrospective study", 192 pp., Dresden, Germany, Eylül 2011
B3. Beyaz SG, Ergönenç T, Bayar F, Erdem AF. NWAC kongresi dahilinde “A catastrophic neurologic complication following spinal anesthesia: Intracerebral hematoma” Istanbul, Turkey, Nisan 2012.
B4. Beyaz SG, Sonbahar T, Bayar F, Erdem AF. NWAC kongresi dahilinde “Oral tramadol induced seizurogenic effect” Istanbul, Turkey, Nisan 2012.
B5. Beyaz SG. NWAC kongresi dahilinde "Effects of interlaminar lumbar epidural steroid injections in dejenerative lumbar spinal stenosis patients under guidance fluoroscopy” Istanbul, Turkey, Nisan 2012.
B6. Beyaz SG, Ergonenc T, Altintoprak F, Erdem AF. 6th Annual Meeting of European Society of Surgery “Our Thoracic Paravertebral Block Experiences in Breast Cancer Patients” Istanbul, Turkey, 2012
B7. Altintoprak F, Gunduz Y, Yalkın O, Gundogdu K, Beyaz SG, Dilek ON. 6th Annual Meeting of European Society of Surgery “Relationship between small bowel obstruction and small bowel feces sign- 4 cases report” Istanbul, Turkey, 2012.
B8. Kıvılcım T, Altıntoprak F, Onuray F, Beyaz SG, Yıldırım M, Dilek ON. 6th Annual Meeting of European Society of Surgery “Acute abdomen syndrome caused by a perforated gastrointestinal stromal tumor- a case report” Istanbul, Turkey, 2012.
B9. Beyaz SG, Kocayiğit H. The International Conference and Exhibition on Pain Medicine konferansı dahilinde “Tinnitus after replacement of a spinal cord stimulator”, Chicago, USA, June 8-10, 2015
B10. Beyaz SG, Ülgen AM, Çakır ÜT.The International Conference and Exhibition on Pain Medicine konferansı dahilinde “ Efficacy of epiduroscopy administration in patients with failed back surgery syndrome”, Chicago, USA, June 8-10, 2015
B11. Beyaz SG, Sarıtaş A, Ülgen AM, Bayar F.The International Conference and Exhibition on Pain Medicine konferansı dahilinde “ Glossopharingeal nerve neurolysis with alcohol: a case report”, Chicago, USA, June 8-10, 2015
B12. Beyaz SG, Ülgen AM, Yüce MF. The International Conference and Exhibition on Pain Medicine konferansı dahilinde “ Retrospective Comparison of Clinical Effects ofDiscogel® RadiopaqueGelified Ethanol Application in Chronic Pain Related to Cervical DiscHernia”, Chicago, USA, June 8-10, 2015
B13. Beyaz SG, Ergönenç JŞ, Ergönenç T, Sonmez ÖU, Erkorkmaz Ü, Altıntoprak F.The International Conference and Exhibition on Pain Medicine konferansı dahilinde “ The Prevalence And Character of Chronic Pain After Mastectomy in the Turkish Population : Cross-sectional Prospective Study”, Chicago, USA, June 8-10, 2015
B14. Sayhan H, Gunel C, Altaş C, Palabıyık O, Tas Tuna A, Tomak Y, Beyaz SG, Erdem AF. Anaesthetic Techniques For Emergency Orthopedic Surgery.Orthopedic anaesthesia and intensive care: anesthesiology and reanimation specialists society Balkan states anesthesia days Ill,Skopje, Macedonia 18-21 May 2016.(Oral presentation)
B15. Sayhan H, Altaş C, Bayar F, Beyaz SG. Tap Block In Chronic Postsurgical Pain Management After Laparoscopic Cholecystectomy. 35th Annual ESRA Congress Maastricht, The Netherlands 7-10 September 2016.
B16. Sayhan H, Beyaz SG, Orhan M, Tas Tuna A. Hoarseness Due To Cervical Intradiscal Ozone Therapy.35th Annual ESRA Congress Maastricht, The Netherlands 7-10 September 2016. B17. Beyaz SG, Sayhan H, İnanmaz ME, Orhan M. The New Procedure Of Cervical Vertebroplasty : In A Patient With Cancer Pain.35th Annual ESRA Congress Maastricht, The Netherlands 7-10 September 2016.(Oral presentation)
B18. Beyaz SG, Ülgen AM, Kaya B, İnanmaz ME, Ergönenç T, Eman A. A Novel Combination Epiduroscopic Laser Decompression and Percutaneous Laser Disc Decompression with HO:YAG Laser: A Novel Treatment Method for MSU 3AB-Classified Herniated Discs. Pain in Europe XI - the 11th Congress of the European Pain Federation EFIC® 4 - 7 September 2019 in Valencia, Spain. P482
D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D1. Beyaz SG, Akdoğan Y, Tokgöz O. [Complete atrioventricular block in a child with normal cardiac functions].Dicle Tıp Dergisi, 2009; 36(2):146-150.
D2. Beyaz SG, Tokgöz O.[ Laryngeal edema secondary to use of a proseal laryngeal mask airway in a child]. Genel Tıp Derg 2010;20(1):27-30.
D3. Tokgöz O, Beyaz SG, Arıkanoğlu Z. [Toxic reaction related to high dose lidocaine secondary to intravenous regional anesthesia]. J Clin Exp Invest 2010; 1(2): 119-121.
D4. Öztürk ÇE, Beyaz SG, Tokgöz O, Şentürk Y. [1% and 2% injection pain of propofol in infusion rates and to intubation comparison of the effects on hemodynamic responces]. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(2):79-85.
D5. Bektaş M, Beyaz SG, Tokgöz O, Sabuncu C. [The comparison of neuromuscular effects of rocuronium under the desflurane, sevoflurane and TIVA].Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010;8(2):93-8.
D6- Beyaz SG. Comparison of preemptive intravenous paracetamol and caudal block in terms of analgesic and hemodynamic parameters in children. J Clin Exp Invest 2012; 3(2): 202-208.
D7- Beyaz SG, Ergonenç T, Altıntoprak F, Erdem AF. Thoracal paravertebral block for breast surgery. DicleMedJ 2012; 39 (4): 594-603.
D8- Beyaz SG, Eman A.[Our anesthesia experience of infant with pierre robin syndrome]. Sakaryamj 2012;2(3):136-139.
D9- Beyaz SG, Ergonenç T, Altıntoprak F. Epidural spread developed after thoracic paravertebral block in breast cancer surgery: A case report. Kocatepe Medical Journal 2013;14(3):150-3.
D10- Beyaz SG. Analysis of invasive techniques used in chronic pain management in our clinic: evaluation of the first year. Sakarya Med J. 2013; 3(1): 8-13.
D11. Palabıyık O, Beyaz SG. Editöre mektup. Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 66 - 67.
D12. Palabıyık O, Toptaş Y, Beyaz SG, Tomak Y, Erdem AF. [Bone cement implantation syndrome in hip replacement procedure]. J Contemp Med. 2013; 3(2): 121-124.
D13. Palabıyık O, Tomak Y, Beyaz SG, Tas Tuna A, Erdem AF., “[Cardiopulmonary arrest due to bonsai herbal smoking]” Bakırköy Medical Journal 2016;12:213-216.
D14. Ergönenç T, Beyaz SG. Long-term Effects of Ultrasound-guided Genicular Nerve Pulsed Radiofrequency on Pain and Knee Functions in Patients with Gonarthrosis. Sakarya Tıp Dergisi, 2019; 9 (1), 52-58. DOI: 10.31832/smj.506472
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Bektaş M, Beyaz SG, Tokgöz O, Sabuncu C. “Desfluran, sevofluran ve TİVA anestezisi altında rokuronyumun nöromuskuler etkilerinin karşılaştırılması.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-42.
E2.Beyaz SG, Tokgöz O. “Proseal laringeal maske kullanılan bir çocukta gelişen laringeal ödem.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-181.
E3.Beyaz SG.“Alt batın cerrahisi uygulanan çocuklarda preemptif intravenöz parasetamol ve kaudal blok uygulamalarının analjezik ve sedatif etkileri.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-522.
E4. Bayram İ, Beyaz SG, Şentürk Y. “Burun cerrahisi uygulanacak hastalara preoperatif siproheptadin hidroklorür verilmesinin titremeye olan etkisi.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-115.
E5. Öztürk ÇE, Beyaz SG, Tokgöz O, Şentürk Y. “%1 ve %2’lik propofolün değişik infüzyon hızlarında enjeksiyon ağrısı ve entübasyona hemodinamik yanıt üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-243.
E6. Tokgöz O, Beyaz SG, Tanrıverdi B. “Koroner arter by-pass cerrahisinden sonra levobupivakain ile parasternal blok ve lokal anestezik infiltrasyonunun postoperatif ağrı, akciğer fonksiyonları ve ekstübasyon zamanına etkileri.”Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 43.Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 28 Ekim-01 Kasım 2009, P-642.
E7. Beyaz SG.“Çocuklarda apendektomi sonrası ağrı tedavisinde kaudal levobupivakain ve levobupivakain-morfin karışımının karşılaştırılması”.11.Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20-23 Mayıs 2010, P15.
E8. Beyaz SG, Arun O., 12.ULUSAL Rejyonel Anestezi Kongresi konferansı dahilinde "12. ULUSAL Rejyonel Anestezi Kongresi 2011 bildiri özetleri kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sakral dermatomlu inatçı postherpetik kaşıntı.", 31 pp., İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2011- 02 Ekim 2011
E9. Eman A, Güneş HY, Beyaz SG."Anestezi altında gelişen dirençli hipotansiyonun steroidle tedavisi."Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 45. Ulusal Kongresi Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011
E10. Sağlam HS, Çakar A, Köse O, Kumsar Ş, Budak S, Beyaz SG, Adsan Ö. “Maksimal androjen blokajında elektrokardiyogram bulguları” 1.Ürolojik Cerrahi Kongresi Antalya, Türkiye, 3-7 Ekim 2012.
E11. Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç T, Erdem AF. “Açık kolesistektomi operasyonu planlanan bir olguda torasik paravertebral blok uygulaması sonrası gelişen total spinal blok” 47. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Girne, Kıbrıs, 7-11 Kasım 2012.
E12. Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç T, Erdem AF. “Açık kolesistektomi operasyonunda anestezi amacıyla uygulanan torakal paravertebral blok: İki olgu” 47. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Girne, Kıbrıs, 7-11 Kasım 2012.
E13. Palabıyık O, Tuna AT, Bayar F, Beyaz SG, Tomak Y, Erdem AF. “Karotid endarterektomide tek enjeksiyon yöntemiyle servikal pleksus bloğu uygulamamız” Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16-19 Mayıs 2013.
E14. Palabıyık O, Tomak Y, Beyaz SG, Tuna AT, Erdem AF. “Bonzai otu içimine bağlı gelişen kardiyopulmoner arrest.”Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Türkiye, 16-19 Mayıs 2013.
E15. Ergönenç T, Can H, Beyaz SG. “Üst solumun yolu enfeksiyonu bulunan bir çocukta ultrason eşliğinde interskalen brakiyal pleksus bloğu” 48. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014., P-579
E16. Beyaz SG.“Başarısız bel cerrahisi sendromlu bir hastada Epiduroskopi esnasında oluşan nöbet ve geçici nörolojik defisit” 48.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E17. Beyaz SG, Ülgen AM, Çakır ÜT. “Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Epiduroskopi Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi” 48.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E18. Beyaz SG, Sarıtaş A, Ülgen AM, Bayar F. “Dil kökü kanseri olan bir hastaya uygulanan glossofaringeal sinir nörolizi” 48.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E19. Ülgen AM, Beyaz SG,Yüce MF. “Servikal Disk Hernisine Bağlı Kronik Ağrılı hastalarda Discogel® Radiopaque Gelified Ethanol Uygulamasının Klinik Etkilerinin Retrospektif Olarak Karşılaştırılması ” 48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E20. Beyaz SG, Ergönenç JŞ,Ergönenç T, Sönmez ÖY, Erkorkmaz Ü, Altıntoprak F. “Türk toplumunda mastektomi sonrası kronikleşen ağrının prevalansı ve özellikleri: prospektif kesitsel bir çalışma” 48. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014. S-41 (Sözlü Sunu)
E21. Beyaz SG, Yüce MF, Ülgen AM, Acar BA, Sarıtaş A. “Kaudal epidural blok sonrası gelişen nörolojik defisit” 48.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E22. Beyaz SG, İnanmaz ME, Zengin EŞ, Ülgen AM. “Düşük ayak gelişen bir hastada yüksek frekanslı radyodalga ile disk ablasyonu, anulus modulasyonu ve manuel nukleotomi kombinasyonu uygulaması” 48. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E23. Çakır ÜT, Beyaz SG, Ceylan A, Aşık İ. “Servikal ve lomber bölgede postlaminektomi sendromu olan hastaya kalıcı spinal kord stimülatörü uygulaması” 48.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E24.Tuna AT, Palabıyık O, Beyaz SG.“Rivoroksaban kullanımı sonrası abdominal rektus kasında gelişen spontan hematom” 48.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 25-29Ekim 2014.
E25. Sonbahar T, Bayar F, Yüce MF, Toptaş Y, Beyaz SG.‘Meme cerrahisi sonrası ağrı yönetiminde yeni teknik: PECS Blok’. 14.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Nisan-3 Mayıs 2015.
E26. Bayar F, Sonbahar T, Kumbasar AN, Toptaş Y, Beyaz SG.‘Duchenne Musculer Distrofi’li pediatrik hastada spinal anestezi: Olgu sunumu’. 14.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Nisan-3 Mayıs 2015.
E27. Bayar F, Orhan M, Sonbahar T, Beyaz SG. ‘Strangüle inguinal hernisi olan 2 aylık bir bebekte spinal anestezi uygulamamız’. 14.Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Nisan-3 Mayıs 2015.
E28. Beyaz SG, İnanmaz ME, Ergönenç T, Palabıyık O, Tomak Y, Tuna AT, Sarman H. ‘Ratlarda oluşturulan deneysel ağrı modelinde TNF-alfa antagonistlerinin intravenöz ve epidural uygulamalarının karşılaştırılması’49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. DY-02 (Sözlü Sunu)
E29. Bayar F, Altaş C, Beyaz SG. ‘İnguinal herni tamiri sonrası gelişen kronikleşen ağrıda TAP blok’49.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-247
E30. Altaş C, Sayhan H, Beyaz SG.‘Superior hipogastrik pleksus blok ile kronik pelvik ağrı ve vajinismus tedavisi’49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-326
E31. Çakır UT, Ülgen AM, Bayar F, Beyaz SG.’Pregabalin tedavisi sonrası gelişen konfüzyon: olgu sunumu’49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015.P-355
E32. Çakır UT, Sayhan H, Beyaz SG.‘İskemik ve güdük ağrısının beraber olduğu Buerger hastasında spinal kord stimulasyonun etkisi’ 49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015.P-390
E33. Sayhan H, Beyaz SG, Orhan M, Tuna AT. ‘Servikal disk içi ozon uygulamasından sonra gelişen ses kısıklığı’ 49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015.P-669
E34. Beyaz SG, Kocayiğit H. ‘MS plaklarına bağlı oluşan ağrı tedavisinde spinal kord stimulülatörü implantasyonu’49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-734
E35. Sayhan H, Altaş C, Bayar F, Beyaz SG.‘TAP blok sadece akut ağrı tedavisinde mi etkili?’49. Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-783 E36. Bayar F, Altaş C, Beyaz SG. ‘Mediastinal kitle nedeniyle sternotomi yapılan hastada pektoral sinir bloğu ile intraoperatif ve postoperatif ağrı kontrolü’49.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-815
E37. Ergönenç T, Ergönenç J, Beyaz SG. ‘El bileği ağrısının nadir bir nedeni: Kienböck hastalığı’ 49.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 2-6Aralık 2015. P-836 E38. Beyaz SG, Özocak H, Ergönenç H, Palabıyık O, Tas Tuna A, Kaya B, Erkorkmaz Ü, Akdemir N., Histerektomi sonrası kronikleşen ağrının araştırılması: Kesitsel çalışma.Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Derneği 50.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve ReanimasyonKongresi, İstanbul, Türkiye 26-30 Ekim 2016.p-321(Sözlü Sunu)
E39. Ergönenç T, Ergönenç J, Beyaz SG. ‘Transforaminal epidural enjeksiyon sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: İnatçı Hıçkırık’ 14. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Türkiye, 3-6Kasım 2016. PB-64
E40. Ergönenç T, Beyaz SG, Sarıtaş A. Correlation between the body mass index and post-dural puncture headache in parturients. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye 26-30 Ekim 2016. S-04 (Sözlü Sunu)
E41. Ergönenç T, Beyaz SG. Kronik omuz ağrısında, ultrason eşliğinde yapılan supraskapuler pulsed radyofrekans tedavisinin ağrı ve omuz fonksiyonlarına etkisi. Türk Anesteziyoloji ve reanimasyon Derneği 51.Ulusal TürkAnesteziyoloji ve ReanimasyonKongresi, Antalya, Türkiye 25-29Ekim 2017. S-45 (Sözlü Sunu)
E42. Beyaz SG, Kaplan HS.Servikal Disk Hernili Olgularda Ozon uygulamamızın 6 aylık Sonuçları üzerine ilk bulgularımız. 6.Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 28-30 Nisan 2018. S-28 (Sözlü Sunu)
E43. Kocayiğit H, Beyaz SG. Osteoartrite bağlı diz ağrısı tedavisinde cooled ve konvansiyonel radyofrekans uygulamalarının karşılaştırılması. Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Ağrı Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye, S-15 (Sözlü Sunu)
E44. Beyaz SG, Kaya B, Ülgen AM. Epiduroskopi uygulamalarında kafa içi basıncın ultrasonografi ile ölçülen optik sinir kılıf çapları ile değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Ağrı Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye, S-16 (Sözlü Sunu)
E45. Ergönenç T, Beyaz SG. Gonartroz hastalarında ultrason eşliğinde uygulanan geniküler sinir pulsed radyofrekans tedavisinin ağrı ve diz fonksiyonlarına etkisi. Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Ağrı Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye, S-41 (Sözlü Sunu)
E46. Ülgen AM, Beyaz SG. Epiduroskopik diskektomi prosedürlerinin etkinliğinin değerlerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı 15.Ulusal Ağrı Kongresi, 15-18 Kasım 2018, Antalya, Türkiye, S-89 (Sözlü Sunu)
E47. Beyaz SG, Çetinbulut S, Eman A. Kronik Omuz Ağrılı Hastalarda Uygulanan Transkutanöz Radyofrekans Yöntemi Sonrası Oluşan Yanık. 7.Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 26-28 Nisan 2019. S-8 (Sözlü Sunu)
E48. Beyaz SG, Kaya B, Çetinbulut S. Akut Herpes Zoster Ağrılı bir hastada USG eşliğinde Stellat Ganglion Bloğu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-10 Kasım 2019. P-164.

Hakkımda

Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz Kimdir?

Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, Tıp Fakültesini Edirne’de Trakya Üniversitesinde tamamlandıktan Sonra 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır. 2007 yılında mecburi hizmetini yapmak için Diyarbakır’a gitmiş olup bilimsel çalışmasını devam ettirmek için 2011 yılında Yrd. Doçent olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde göreve başlamıştır. Ağrı tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı’nda eğitim almıştır. Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz, kronik ağrı ve tedavilerinde bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech Üniversitesine gitmiştir. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ nde Ağrı Kliniği kurduktan sonra hem hasta tedavilerine hem de akademik çalışmalarına devam etmiştir. Bel ve boyun fıtığı ağrı tedavileri için Almanya’ ya, Kanser ağrı tedavileri için İspanya’ya, Minimal invaziv ağrı tedavileri için Hırvatistan’ a gitmiştir. 2017 yılında Dünya Ağrı Board Sertifikasını kazanarak Fellowship International Pain Practice ünvanını almıştır.
Dünya Ağrı Board Sınavı (FIPP):
The World Institute of Pain “Fellow of Interventional Pain Practice” 31 August 2017, Budapest, Hungary. WIP tarafından F.I.P.P. ünvanı alınmıştır.

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi

1993-2000

Yüksek Lisans

Tıp Fakültesi

Trakya Üniversitesi

1993-2000

Doktora / S. Yeterlilik / Tıpta Uzmanlık

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

2007-2009

Doktora Tezi / S. Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:

Laparotomi uygulanacak hastalarin izofluran anestezisinde kullanilan n-asetilsisteinin karaciğer üzerine olan etkisinin araştırılması
Danışmanlar: Prof. Dr. Birgül Yelken

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Giresun SSK Hastanesi

2000-2003

Dr. Ar. Gör.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

2003-2007

Uzman Dr.

S.B. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2009-2010

Uzman Dr.

Özel Ordu Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi

2010-2011

Yrd. Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2011-2013

Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2013-2022

Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2020-2021

Prof. Dr.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

2021-Halen