Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Atlayan Kütleyen Kalça Sendromu

Atlayan Kütleyen Kalça Sendromu

Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu-Kalçadan Ses gelme sendromu
Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu olan hastalar, kalçanın yan tarafında, ani ve keskin bir ağrı ile birlikte bacakta bir tutukluk, atlama hissi yaşarlar. Tutukluk ve atlama hissi iliopsoas tendonunun bacak kemiği üzerindeki çıkıntılara takılması sonucu oluşur. Kalça eklemi yastıkçığı, femur kemiği üzerinde bir çıkıntı olan büyük trokanter ile gluteus medius kası ve kalça kemiği üzerindeki çukur arasında yer alır. Gluteus medius kası, kalça kemiğinin dış yüzeyinden kaynaklanır ve lifleri, büyük trokanterin yan yüzeyine bağlanmak için aşağı doğru ilerler. Bu kas, superior gluteal sinir tarafından innerve edilir ve yürüme-koşma sırasında pelvisin stabil olmasını sağlar. Kalça eklemin ön bölümü psoas ve iliakus kasları ile desteklenir. Bu kaslar seyirleri sırasında birleşirler ve iliopsoas kası adını alırlar. Bu iki kas sırtüstü pozisyondan oturur pozisyona geçerken veya ayakta durur pozisyondan oturur pozisyona geçerken gövdenin bükülmesini sağlar. Atlayan/Kütleyen Kalça sendromunun semptomları sıklıkla oturma pozisyonundan ayağa kalkarken veya hızlı şekilde yürürken görülür. Çoğu zaman, trokanterik bursit, Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu ile bir arada bulunur, hastanın ağrısını ve rahatsızlığını artırır. Fizik muayenede hasta oturur pozisyondan ayağa kalkarken veya bacak yana doğru açılırken, ağrı ile birlikte kalçada takılma hissi gözlenir. Bu bulgu Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu için tanısal kabul edilir. Genellikle hastalarda bu bulguya eşlik eden trokanterik bursitten kaynaklanan kalça eklemi üzerinde nokta hassasiyeti de mevcuttur.

Tedavi
Atlayan/Kütleyen Kalça sendromuyla ilişkili ağrı ve fiziksel fonksiyon kısıtlamasının başlangıç tedavisi, non steroid antiinflamatuar ilaçlar veya siklooksijenaz-2 inhibitörleri ve fizik tedaviden oluşur. Bölgesel ısı ve soğuk uygulaması da faydalı olabilir. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalar için lokal anestezik ve steroid enjeksiyonu uygulanabilir. Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu, sıklıkla trokanterik bursit ile birlikte bulunur. Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu genelde yanlış teşhis edildiğinden, kalça ağrısının tanısında ayrıntılı bir araştırma gereklidir. Enjeksiyon tekniği Atlayan/Kütleyen Kalça Sendromu tedavisinde son derece etkilidir.