Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Kuyruk Sokumu Ağrısı (Koksikodini)

Kuyruk Sokumu Ağrısı (Koksikodini)

Klinik Sendrom
Koksidini, kuyruk sokumuna lokalize olan ağrı ile karakterize yaygın bir sendromdur. Kadınlar erkeklere göre daha sık etkilenir. Çoğunlukla, tekme veya doğrudan koksiks (kuyruk sokumu) üzerine düşmeden kaynaklanan doğrudan travma sonrası ortaya çıkar. Koksidini, zor bir vajinal doğumdan sonra da ortaya çıkabilir. Sakrokoksigeal bağın gerilmesi ve ya bazen de sakrum kemiğinin kırılması bu sonucu oluşturabilmektedir. Daha az yaygın olarak, sakrokoksigeal eklemin artriti neden olabilir. Fizik muayenede, hastalar aşırı hassasiyet gösterirler. Kuyruk sokumunun hareketi ile ağrı artar. Oturmak ağrıyı şiddetlendirir ve hastalar genellikle koksiks üzerindeki baskıyı önlemek için tek kalçaya doğru eğimli olarak oturmaya çalışır.

Tedavi
Konservatif tedavi kürü; analjezikler, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlardır. Konservatif tedaviye yanıt alınamayan olgularda enjeksiyon, makul bir sonraki adımdır. Koksidininin ağrısını tedavi etmek için sakrokoksigeal eklem enjeksiyonu yapılabilmektedir. Antiseptik solüsyon ile geniş bir cilt alanı hazırlanır, böylece tüm işaretler aseptik olarak palpe edilebilir. Sakrokoksigeal eklemin yerini belirledikten sonra 10-12 cm’lik, 25-gauge iğne ile deriden 45 derecelik bir açıyla sakrokoksigeal eklem ve bağ bölgesine sokulur. Ligamente girilirse, bir “pop” hissedilecek ve iğne ligament içinden geri çekilmelidir. İğne yerleştirildiğinde, iğneye 5 mL %1 koruyucu içermeyen lidokain ve 40 mg metilprednizolon içeren bir enjektöre takılır. Beyin omurilik sıvısını veya kanı tanımlamak için nazikçe aspirasyon yapılır. Aspirasyon testi sonucu negatifse, enjektörün içeriği yavaşça enjekte edildi. Enjeksiyondan sonra iğne çıkarılır ve enjeksiyon bölgesine steril bir basınçlı pansuman ve buz torbası uygulanır. Kronik ağrıları olan olgularda, ganglion impar blokajı dikkatle düşünülmelidir. Hastanın semptomlarını şiddetlendireceği için şiddetli egzersizlerden kaçınılmalıdır. Basit analjezikler ve NSAID’ler enjeksiyon tekniği ile eş zamanlı olarak kullanılabilir.