Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Migren Baş Ağrısı

Migren Baş Ağrısı

Klinik Sendrom
Migren baş ağrısı, çocuklukta başlayabilen ancak neredeyse her zaman 30 yaşından önce gelişen periyodik tek taraflı bir baş ağrısıdır. Ataklar, birkaç günde bir ile birkaç ayda bir arasında değişen, değişken sıklıkta gerçekleşir. Migrenden muzdarip hastaların %60 ila %70’i kadındır ve birçoğu ailede migren baş ağrısı öyküsü bildirmektedir. Migren hastalarının kişilik tipi titiz, temiz, sürekli aynı hareketleri tekrar eden kompülsif tip bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Günlük rutinlerinde takıntılı olma eğilimindedirler ve genellikle günlük yaşamın stresiyle baş etmekte zorlanırlar. Migren baş ağrısı, uyku düzenindeki veya diyetteki değişiklikler veya tiamin (B1 vitamin) içeren yiyecekler, monosodyum glutamat, nitratlar, çikolata veya turunçgillerin yenmesi ile tetiklenebilir.


Belirti ve Semptomlar
Migren baş ağrısı, tanımı gereği tek taraflı bir baş ağrısıdır. Baş ağrısı her atakta taraf değiştirebilse de baş ağrısı asla iki taraflı değildir. Migren baş ağrısının ağrısı genellikle göz çevresindedir. Çarpma şeklinde ve ciddi bir ağrıdır. Migren ağrısının başlangıcından tepe noktasına kadar geçen süre kısadır, 20 dakika ile 1 saat arasında değişir. Gerilim tipi baş ağrısının aksine migren baş ağrısı genellikle mide bulantısı ve kusma, ışık ve sesden rahatsız olma gibi sistemik semptomların yanı sıra iştah, ruh hali ve libido değişiklikleri ile ilişkilidir. Adet görme, migren baş ağrısının yaygın bir tetikleyicisidir.


Ayırıcı Tanı
Migren baş ağrısının teşhisi genellikle hedeflenen bir baş ağrısı öyküsü elde edilerek klinik temel esas alınarak konur. Gerilim tipi baş ağrısı genellikle migren baş ağrısıyla karıştırılır ve bu yanlış teşhis uygun olmayan tedavi planlarına yol açabilir çünkü bu iki baş ağrısı sendromu oldukça farklı şekilde yönetilmektedir. Göz, kulak, burun ve sinüs hastalıkları da migren baş ağrısını taklit edebilir. Uygun testlerle birlikte hedeflenen geçmiş ve fiziksel muayene, klinisyenin bu organ sistemlerinin altta yatan hastalıklarını tanımlamasına ve uygun şekilde tedavi etmesine izin vermelidir. Aşağıdaki durumların tümü migreni taklit edebilir ve baş ağrısı olan hastaları tedavi ederken göz önünde bulundurulmalıdır: glokom; temporal arterit, sinüzit, kronik subdural hematom, tümör (bkz. Şekil 2-2), beyin apsesi, hidrosefali ve psödotümör serebri dahil intrakraniyal hastalık ve sarkoidoz dahil enflamatuar durumlar.


Tedavi
Klinisyen, migrenden muzdarip bir hastayı en iyi nasıl tedavi edeceğine karar verirken, baş ağrılarının sıklığını ve ciddiyetini, bunların hastanın yaşam tarzı üzerindeki etkisini, fokal veya uzun süreli nörolojik bozuklukların varlığını, önceden yapılan test ve tedavinin sonuçlarını, herhangi bir özgeçmişi göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; önceki uyuşturucu suistimali veya yanlış kullanımı ve belirli tedavi yöntemlerinin kullanımını engelleyebilecek diğer sistemik hastalıkların varlığı (örn. periferik vasküler veya koroner arter hastalığı) gibi. Hastanın migren baş ağrıları seyrek olarak ortaya çıkarsa, bir abortif tedavi denenmesi gerekli olabilir. Bununla birlikte, baş ağrıları daha sık meydana gelirse veya hastanın işi kaçırmasına veya hastaneye kaldırılmasına neden olursa, profilaktik tedavi garanti edilir.

Kurtarıcı Tedavi
Abortif tedavinin amacı başağrısını başlar başlamaz durdurmaktır. Abortif ilaçlar iğne, ağız veya burun spreyi yoluyla alınır. Bu tip tedavi özellikle migrene bağlı mide bulantısı veya kusma semptomu olanlarda çok yararlıdır ve hemen işe yarar. Abortif ilaçlar özellikle serotonini hedefleyen triptanları içerir. Hareketleri ve kimyasal yapılarıyla çok benzerdirler. Triptanlar sadece baş ağrısı için kullanılırlar, arterit veya premenstrüel semptomlar arasında bulunan ağrıyı rahatlatmazlar. Örnek olarak: “Almotriptan (Axert), “Eletriptan (Relpax), “Frovatriptan (Frova) “Naratriptan (Amerge, Naramig), “Rizatriptan (Maxalt), “Sumatriptan (Imitrex, Treximet) “Zolmitriptan (Zomig). Migren baş ağrısı olan hastalarda düşünülebilecek ilaçlar arasında izometepten mukat (örn. Midrin), nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) naproksen, ergot alkaloidler, sumatriptan içeren triptanlar ve antiemetik bileşikler ile kombine edilmiş intravenöz lidokain içeren bileşikler yer alır. %100 oksijen inhalasyonu migren baş ağrısını durdurabilir ve lokal anestezik ile sfenopalatin ganglion bloğu etkili olabilir. Kafein içeren müstahzarlar, barbitüratlar, ergotaminler, triptanlar ve opioidler, analjezik ribaund baş ağrısı denen bir fenomene neden olma eğilimindedir ve bu, sonuçta tedavisi orjinal migrenden daha zor olabilir. Ergotaminler ve triptanlar bir arada periferik vasküler hastalığı, koroner arter hastalığı veya hipertansiyonu olan hastalarda kullanılmamalıdır. “Acetaminophen-isometheptene-dichloralphenazone (Midrin) “Dihydroergotamine (D.H.E. 45 Injection, Migranal Nasal Spray) “Ergotamine tartrate (Cafergot) “Advil Migraine (ibuprofen içerir), Excedrin Migraine (aspirin, asetaminofen, kafein içerir) ve Motrin Migraine Pain ( ibuprofen içerir). Aşağıdaki ilaçlarsa mide bulantısı bağlantılı migren ağrılarında migren tedavisine ilave olarak kullanılır: “Metoclopramide (Reglan) “Prochlorperazine(Compazine) Promethazine (Phenergan). Abortif tedavinin etkili olabilmesi için, baş ağrısının ilk hissedildiğinde veya ilk belirti verdiğinde ilaç başlanmalıdır. Bu, migren baş ağrısının başlangıcı ve tepe noktası arasındaki kısa aralık nedeniyle oldukça zordur ve migren hastalarının özellikle ağızdan ilaç alımını kısıtlayan bulantı ve kusma nedeniyle parenteral veya transmukozal olarak tercih edilebilir.

Profilaktik Tedavi
Migren baş ağrısı olan çoğu hasta için profilaktik tedavi, abortif tedaviden daha iyi bir seçenektir. Profilaktik tedavinin temel dayanağı bloke edici ajanlardır. Propranolol ve bu sınıftaki diğer çoğu ilaç, migren baş ağrısının sıklığını ve yoğunluğunu kontrol edebilir veya azaltabilir ve auraları önlemeye yardımcı olabilir. Uzun etkili formülasyonun günlük 80 mg’lık bir dozu, migrenli çoğu hasta için makul bir başlangıç noktasıdır. Propranolol astım veya diğer reaktif hava yolu hastalıkları olan hastalarda kullanılmamalıdır. Valproik asit, kalsiyum kanal blokerleri (örn., Verapamil), klonidin, trisiklik antidepresanlar ve NSAID’ler de migren baş ağrısının profilaksisinde kullanılmıştır. Bu ilaçların her birinin avantajları ve dezavantajları vardır ve klinisyen, hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir tedavi planı yapmalıdır. Eğer migren sık oluyorsa, haftada bir kereden fazla veya migren semptomları şiddetliyse, bu tedavi şekli kullanılır. Hedef migren krizlerinin şiddetini ve sıklığını azaltmaktır. Migren önleme ilacı her gün alınabilir. Preventif tedavi ilaçları şunlardır: “Yüksek tansiyon ilaçları, beta blokerler (propranolol [Inderal], timolol), kalsiyum kanal blokerleri (verapamil [Covera]) “Trisiklik Antidepresanlar; amitriptyline (Elavil), nortriptyline (Pamelor) “Antikonvülsan ilaçlar; gabapentin (Neurontin), topiramate (Topamax), valproik asit (Depakote). Komplikasyonlar ve Tuzaklar
Çoğu hastada, migren tipi baş ağrısı ağrılı ancak yaşamı tehdit edici olmayan bir hastalıktır. Bununla birlikte, uzun süreli auralı migren veya kompleks auralı migrenden muzdarip hastalar kalıcı nörolojik defisit gelişimi için risk altındadır. Bu tür hastalar en iyi şekilde, bu benzersiz riskleri bilen ve bunlarla başa çıkmak için daha donanımlı olan baş ağrısı uzmanları tarafından tedavi edilir. Bazen şiddetli migren baş ağrısıyla ilişkili uzun süreli bulantı ve kusma, hastaneye yatmayı ve intravenöz sıvılarla tedaviyi gerektiren dehidrasyona neden olabilir.

Klinik İnciler
Bir hastanın migren baş ağrısına yönelik geleneksel tedaviye yanıt vermemesinin en yaygın nedeni, hastanın aslında gerilim tipi baş ağrısı, analjezik rebaund baş ağrısı veya baş ağrısı sendromlarının bir kombinasyonundan muzdarip olmasıdır. Klinisyen, hastanın, analjezik ribaund baş ağrısına neden olabilecek kafein veya barbitüratlar, ergotlar veya triptanlar gibi diğer vazoaktif ilaçlar içeren reçetesiz satılan önemli dozlarda baş ağrısı preparatları almadığından emin olmalıdır. Bu ilaçlar çekilinceye kadar hastanın baş ağrısı düzelmeyecektir.