Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz

Piriformis Sendromu

Piriformis Sendromu

Klinik Sendrom
Piriformis sendromu, siyatik sinirin bölgelerinde ağrı, uyuşma, parestezi ve halsizlik ile ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. Siyatik sinirin piriformis kası tarafından siyatik çentikten geçerken sıkışması sonucu oluşur. Piriformis kaslarının birincil işlevi, uyluk kemiğini kalça ekleminde harici olarak döndürmektir; bu kas sakral pleksus tarafından innerve edilir. Piriformis sendromunun semptomları genellikle sakroiliak ve gluteal bölgeye direkt travmadan sonra başlar. Bazen, sendrom, tekrarlayan kalça ve alt ekstremite hareketlerinin veya piriformis kası ve altta yatan siyatik sinir üzerindeki tekrarlayan basıncın sonucudur.

Belirti ve bulgular
İlk semptomlar, kalçada alt ekstremiteye ve ayağa yayılabilen şiddetli ağrıyı içerir. Piriformis sendromundan muzdarip hastalar, klinik tabloyu karıştırabilen eşlik edici sakroiliak, sırt ve kalça ağrısına yol açan değişmiş bir yürüyüş gösterebilir. Fiziksel bulgular, siyatik çentik üzerindeki hassasiyeti içerir. Piriformis kasının palpasyonu, hassasiyet ve şişmiş, sertleşmiş bir kas gövdesi gösterir. Piriformis sendromundan muzdarip çoğu hastada bel ve kalçada kaldırma veya bükülme ağrıyı artırır.

Tedavi
Piriformis sendromuyla ilişkili ağrı ve fonksiyonel engelliliğin ilk tedavisi, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar veya siklooksijenaz-2 inhibitörleri ve fizik tedavinin bir kombinasyonunu içerir. Yerel olarak sıcak ve soğuk uygulaması da faydalı olabilir. Hastanın semptomlarını şiddetlendirebilecek herhangi bir tekrarlayan aktiviteden kaçınılmalıdır. Hasta yan yatarsa bacak arasına yastık koymak yardımcı olabilir. Hasta önemli parestezilerden muzdaripse, gabapentin eklenebilir. Bu tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen hastalar için, piriformis kası seviyesinde siyatik sinir bölgesine lokal anestezik ve metilprednizolon enjeksiyonu makul bir sonraki adımdır. Nadiren, rahatlama elde etmek için tuzağın cerrahi olarak serbest bırakılması gerekir.